NewDesign Co.,LTD
 
ผลิตภัณฑ์

คุ ณ ส ม บั ติ

ป ร ะ ตู


อ่ า ง อ า บ น้ำ

อ่ า ง ล้ า ง จ า น

บ า น ใ ต้ ซิ ง ค์

สิ น ค้ า สั่ ง ทำ

H o m eวงกบและบานประตู Fiberdore
         บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการนำเอาเทอร์โมเซ็ทพลาสติก
ชนิดโพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวซึ่งจะเป็นของเหลวหนืดเหมือนน้ำเชื่อมเมื่อผสมตัวทำแข็ง(Hardener)
แล้วแข็งตัวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือหลอมเหลวอีกถึงแม้จะโดนความร้อนก็ตาม

         สามารถทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียสโดยที่วัสดุไม่มีการเสียหาย พลาสติกชนิดนี้เรียก
สั้นๆว่า "เรซิน" นำมาเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยที่ผลิตมาจากทรายซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรงมาก
เรียกว่า "ใยแก้ว"

*หมายเหตุ วัสดุชนิดนี้สามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรียกว่า
โพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว แต่ทั่วไปจะเรียก Fiberglass Reinforce Plastic (F.R.P.) หรือ พลาสติกเสริมแรง
ส่วนใหญ่เรียกสั้นๆว่า " ไฟเบอร์กลาส"
      
ลักษณะเฉพาะของวงกบและบานประตู Fiberdore
            แผ่นผิวหน้าบานประตูหล่อขึ้นรูปโดยอัตราส่วน เรซิน 70% ต่อ ใยแก้ว 30% หล่อขึ้นรูปลายลูกฟัก
ตามแบบประต เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นและมีลายไม้เลียนแบบไม้สัก มีความหนาของแผ่น 3.5 ม.ม.
กรอบบานและวงกบ ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกัน

            แต่ออกแบบให้มีความแข็งแรงมาก ขึ้นโดยใช้อัตราส่วน เรซิน 30% ต่อใยแก้ว 70% สัดส่วนตัวเสริม
แรงที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความแข็งแรงของวัสดุมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการยึดเกาะของบานพับและป้องกันการ
กระแทกได้ดีขึ้น     เมื่อนำมาประกอบเป็นบานประตูแล้วฉีดอัดภายในด้วยโพลียูเรเทนโฟมความหนาแน่น
50 กิโลกรัมต่อลูกบากศ์เมตร เพื่อการยึดเกาะระหว่างแผ่นผิวหน้าบานประตูและกรอบบานและเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อน
      
คุณสมบัติพิเศษของ วงกบและบานประตู Fiberdore ดังนี้
1. อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุกร่อน ปลอดแมลงรบกวน
2. ไม่ยืด ไม่หด ไม่บิดงอตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3. ป้องกันความร้อน และเก็บความเย็นได้ดี
4. ป้องกันเสียงรบกวน
5. ทนสารเคมี กรด-ด่าง ได้ดี
6. มีความแข็งแรงทนทาน
7. ไม่เปื่อยยุ่ยสามารถแช่น้ำได้เป็นเวลานาน
8. ผิวมีลวดลายเหมือนไม้สัก,สามารถทำสีได้ไม่ว่าจะเป็นการ ทา พ่น หรือ ย้อม
9. มีหลากหลายรูปแบบเหมือนไม้ เช่น บานทึบ ช่องกระจก และ ช่องลม
10. สามารถซ่อมแซมได้
      
การใช้งาน
             เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีหลายประการของบานประตู Fiberdore โดยเฉพาะการทนน้ำและสามารถทำสีได้จึง
เหมาะสำหรับการตกแต่งที่เน้นคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นประตูบานเดี่ยว-บานคู่สำหรับภายนอก
บานทึบภายในห้องนอน บานกระจกสำหรับห้องรับแขกหรือห้องประชุม บานเกล็ดสำหรับห้องครัว

หรือแม้แต่ในห้องน้ำ ที่ต้องการสีสันนอกจากผู้ใช้สามารถทำสีเองได้แล้ว เพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน บานประตู
Fiberdore ยังมีบริการทำสีพิเศษสำเร็จรูปถึง 6 เฉดสีให้เลือก มีแบบลายลูกฟักให้เลือก 8 แบบ และมีขนาดมาตรฐาน
ให้เลือกใช้ถึง 5 ขนาด
      
ข้อควรระวังในการติดตั้งบานประตู
1. ไม่ควรบากบานพับเกินความหนาของแผ่นพับ
2. เจาะนำตะปูเกลียวด้วยดอกสว่านเจาะเหล็กที่ขนาดเล็กกว่าตะปูเกลียว (ใช้ดอกสว่านขนาด 1/8 นิ้ว)
3. ควรใข้ตะปูเกลียวเบอร์ 8 ที่มีเกลียวตลอด
4. ห้ามตอกตะปูเกลียวโดยเด็ดขาด ให้ใช้วิธีขันด้วยไขควงหรือสว่าน
5. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ฝังที่จะต้องเจาะคว้านเนื้อด้านใน การปรับขนาดบานประตูไฟเบอร์ดอร์

1. กรณีความกว้างไม่พอดีกับวงกบ
    1.1 ปรับแต่งที่วงกบก่อน
    1.2 ในกรณีที่ไม่สารถแก้ไขที่วงกบได้ให้ปรับแต่งหรือเจียนด้านที่ไม่ได้ติดบานพับออกได้ไม่เกิน
          3 มม. 2. กรณีที่ความสูงไม่พอดีกับวงกบ
    2.1 ตัดขอบบานด้านล่างหรือทั้งสองด้านถ้าจำเป็น
    2.2 ถ้าต้องตัดออกมากจนถึงส่วนถึงโฟม ให้ใช้คัตเตอร์ตัดโฟมออกก่อน โดยตัดออกลึกประมาณ 10 มม.
    2.3 โป้วช่องว่างด้วยสีโป้วพลาสติกหรือสีโป้วรถยนต์     2.4 ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบ

     หมายเหตุ เพื่อป้องกันการหลุดล่อนของสีโป้วและการซึมของน้ำควรขัดแผ่นไฟเบอร์กลาสที่จะให้สีโป้ว
                       ยึดเกาะให้มีความสะอาดและหยาบเล็กน้อยก่อนทำการโป้ว
      
การซ่อมแซม(บานประตู,วงกบ)
             ในบางครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เช่น วงกบหรือบานประตูถูกชนหรือกระแทกเกิดการชำรุด
สามารถซ่อมได้ โดยการใช้วัสดุ เรซิน หรือ สีโป๊วรถยนต์ มาพอกเสริม (ถ้าหากเป็นแผลใหญ่ควรจะเสริมความ
แข็งแรงด้วยใยแก้ว) แล้วขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดจนเรียบ แต่งให้มีลายเสี้ยนด้วยของมีคม หรือ ตะไบ
จากนั้น ทา หรือ พ่นสีให้ใกล้เคียงสีเดิม       
โทนสีประตู(สีพิเศษ)

These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Powered by Neo007
Contact us at support@fiberdore.com